ÚVOD  •  SLUŽBY  •  KONTAKTY

Detoxikácia

Očistenie organizmu od toxických látok. Pravou hmatateľnou príčinou všetkých civilizačných chorôb sú fyzicky prí­tomné toxí­ny a infekcie v ľudskom organizme. Tie však spolu s nesprávne fungujúcim imunitným systémom vedú k trvalému poškodeniu telesných tkaní­v a chronickému onemocneniu.

Pokiaľ sa nám podarí dôkladnou detoxikáciou odstrániť z tela podstatnú časť toxí­nu, tak zvyčajne dochádza k zmierneniu rôznych prí­znakov chronických chorôb až k úplnému navráteniu zdravia.

Na detoxikáciu a očistu organizmu ponúkame prí­pravky na prí­rodnej báze : čaje, doplnky výživy a rôzne prí­pravky.